«خرید جت شخصی» در صنعت هوایی معنا و مفهومی ندارد؛ با رونق «ایر تاکسی» در این صنعت، قطعا چالش‌های کمبود بلیت هواپیما به مرور زمان جبران و از قیمت بلیت این ناوگان عمومی کاسته خواهد شد.