وزیر راه و شهرسازی از انعقاد پیوند خواهر خواندگی میان دو بندر مهم ایران و کوبا خبر داد و گفت:در این مذاکرات، همتای کوبایی برای تعمیرات هواپیماهای خود توسط مهندسان ایرانی درخواست‌ داده است.