رئیس دفتر منطقه‌ای ایکائو در خاورمیانه با رئیس سازمان هواشناسی کشور دیدار کرد و از تسهیل روند ارائه اطلاعات جوی «WAFC» به ایران خبر داد.