مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از نوسازی ناوگان هواپیمایی هما در سال جاری خبر داد.