سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: روزانه در ایام پروازهای اربعین، ۵۰ تا ۵۵ سورتی پرواز به عتبات عالیات انجام خواهد شد.