رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: انجام پروازهای اربعین برای ما از عملیات پروازهای حج مهمتر است و وظیفه ما خدمت رسانی به زائران اربعین است.