رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از خدمات هوانوردی ایران در سونامی هائیتی، اطفای حریق جنگل‌های گرجستان، ترکیه و حتی اعلام آمادگی ایران در خاموش کردن جنگل‌های آمریکا خبر داد.